• Darmowa dostawa od 299 zł

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka

 • Korzystne ceny

 • Sprawdzona jakość

Promocje
GRACE Sea
GRACE Sea

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
GRACE Grey
GRACE Grey

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
GRACE Cappuccino
GRACE Cappuccino

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
GRACE Cream
GRACE Cream

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
HAMPTON Black
HAMPTON Black

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
HAMPTON Grey
HAMPTON Grey

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
HAMPTON Cappuccino
HAMPTON Cappuccino

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
HAMPTON Cream
HAMPTON Cream

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
Produkt dnia
ELIZABETH Short Beige
ELIZABETH Short Beige

109,00 zł

Bestsellery
LISA Black
LISA Black

109,00 zł

LISA White
LISA White

109,00 zł

ELIZABETH Short Ecru
ELIZABETH Short Ecru

109,00 zł

ELIZABETH Short Hearts Pink
ELIZABETH Short Hearts Pink

109,00 zł

EMILY Ecru
EMILY Ecru

109,00 zł

BABILON Red
BABILON Red

129,00 zł

EMILY Dotty Pink
EMILY Dotty Pink

109,00 zł

MEGAN White
MEGAN White

129,00 zł

ELIZABETH Black
ELIZABETH Black

125,00 zł

GRACJA Black
GRACJA Black

109,00 zł

GRACJA White
GRACJA White

109,00 zł

ELIZABETH Short Dots Black
ELIZABETH Short Dots Black

109,00 zł

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM 

MORELOVE

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – indywidualna część Sklepu przeznaczona dla Klienta zarejestrowanego w Sklepie, za pośrednictwem której może on dokonywać zakupów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zakupu produktów w sklepie internetowym.
 7. Sklep internetowy/Sklep – wyodrębniona część serwisu internetowego znajdującego się pod adresem strefamody.net, za pomocą której Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 8. Produkt – towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym MoreLove.
 9. Sprzedawca – wspólnicy spółki cywilnej FPUH Strefa Mody z siedzibą w Bieniądzice 37, 98-300 Wieluń, NIP: 8311334026 REGON: 730330991 – Ireneusz Włodarczyk zam. Bieniądzice 37, 98-300 Wieluń, posiadający NIP 831-127-19-98 oraz Magdalena Włodarczyk zam. Bieniądzice 37, 98-300 Wieluń, posiadająca NIP 832-105-06-26, będący przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki dotyczące zakupu oraz dostarczania przez Sklep produktów.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę i stanowi jego własność. 
 3. Klient dokonując zamówienia zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.

 

§ 3. ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1.1.1 dostęp do sieci Internet, 
  1.1.2 przeglądarka internetowa.
 2. Klient przed zawarciem Umowy sprzedaży może założyć Konto Klienta podając dane niezbędne do założenia Konta, w tym adres poczty elektronicznej oraz Login i Hasło.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest także bez zakładania Konta Klienta. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi podczas składania zamówienia.  
 4. Rejestracja Konta oraz składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne. 
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany przez Klienta adres mailowy przesyłana zostanie wiadomość mailowa zawierającą link aktywacyjny w celu potwierdzenia i dokończenia rejestracji. 
 6. Z chwilą wybrania przez Klienta linku aktywacyjnego następuje przejście na wskazany adres internetowy i rejestracja Konta w Sklepie zostaje zakończona. Klient uzyskuje możliwości dokonywania zakupów.  
 7. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sklepu poprzez dokonanie odpowiedniej aktualizacji danych na Koncie Klienta a w przypadku dokonywania zakupów bez zakładania Konta, poprzez przesłanie wiadomości email na adres sklep@morelove.com.pl
 8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  8.1 podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  8.2 dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  8.3 dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  9.1 korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogących wpływać
  9.2 na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
  9.3 niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  9.4 zabezpieczenia swoich urządzeń, za pomocą których składa zamówienia, w programy antywirusowe oraz programy zapewniające aktualizacje oprogramowania. 

 

§ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego produktu, czas realizacji zamówienia, cenę zakupu. 
 3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera produkt, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną. 
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian lub rezygnacji.
 5. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego produktu oraz jego cenę, termin w jakim nastąpi dostawa produktu.
 7. Po dokonaniu płatności przez Klienta Sklep dostarczy mu produkt – zgodnie z wybranym trybem dostawy. 
 8. Sklep oferuje następujące możliwości dostawy produktu: dostawa za pośrednictwem kuriera DPD dostawa do paczkomatów sieci InPost.
 9. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.   

 

§ 5. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie.
 2. Sprzedawca podaje ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wskazując cenę netto oraz cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą należny podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu produktu do Koszyka. 
 4. Ceną wiążącą jest cena widoczna w zakładce Koszyk w chwili składania zamówienia. 
 5. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówiony produkt spośród form udostępnionych przez Sklep. 
 6. Sposób płatności za zamówione produkty obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego.
 7. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on line „Przelewy24.pl”. Zasady dokonywania płatności on line zostały wskazane na stronie strefamody.net
 8. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dniu od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące. 

 

§ 6. FAKTURA VAT

 1. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.
 2. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym. 
 3. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn. 
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@morelove.com.pl. Klient może w tym celu skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował. 
 6. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

 

§ 8. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania swojego Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym. 
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta danych dostępowych do Konta osobom nieuprawnionym.

 

§ 9. REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacja może być złożona, gdy dostarczony produkt obarczony jest wadą.
 3. Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamacje na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@morelove.com.pl
 4. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni produkt na wolny od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy, zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 6. Reklamacje należy zgłosić w terminie dwóch lat od daty otrzymania produktu. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą. 
 3. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej. 
 4. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą. 
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta. 

 

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.  
 2. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. 
 3. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. 

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu. 
 3. Postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumentów wynikające  właściwych przepisów prawa nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Konsumentów. 
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami. 
 5. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z produktu. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. 
 9. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść regulaminu na stronie internetowej Sklepu.  
 10. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl